Menu

Đơn hàng

TUYỂN 04 NAM GIÀN GIÁO TUYỂN 04 NAM GIÀN GIÁO
Số lượng: 03
Lương: Trên 35 triệu
Địa chỉ: Chiba
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 03 NAM CÔNG XƯỞNG KÍNH TUYỂN 03 NAM CÔNG XƯỞNG KÍNH
Số lượng: 03
Lương: Trên 35 triệu
Địa chỉ: Chiba
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 08 NỮ MAY MẶC TUYỂN 08 NỮ MAY MẶC
Số lượng: 08
Lương: Trên 30 triệu
Địa chỉ: Miyagi
Trạng thái: Đã tuyển đủ
TUYỂN 03 NAM XÂY DỰNG TỔNG HỢP TUYỂN 03 NAM XÂY DỰNG TỔNG HỢP
Số lượng: 03
Lương: Trên 35 triệu
Địa chỉ: Chiba
Trạng thái: Đã tuyển đủ
TUYỂN 03 NAM KỸ SƯ KỸ THUẬT TUYỂN 03 NAM KỸ SƯ KỸ THUẬT
Số lượng: 03
Lương: Trên 40 triệu
Địa chỉ: Gunma
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 02 NAM XÂY TRÁT TUYỂN 02 NAM XÂY TRÁT
Số lượng: 02
Lương: Trên 30 triệu
Địa chỉ: Fukushima
Trạng thái: Đã tuyển đủ
TUYỂN 02 NAM THI CÔNG ĐIỆN TUYỂN 02 NAM THI CÔNG ĐIỆN
Số lượng: 02
Lương: Trên 33 triệu
Địa chỉ: Chiba
Trạng thái: Đã tuyển đủ
TUYỂN 02 NAM CỐP PHA TUYỂN 02 NAM CỐP PHA
Số lượng: 02
Lương: Trên 33 triệu
Địa chỉ: Kanagawa
Trạng thái: Đã tuyển đủ
TUYỂN 06 NỮ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TUYỂN 06 NỮ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
Số lượng: 06
Lương: Trên 30 tuổi
Địa chỉ: Ibaraki
Trạng thái: Đã tuyển đủ
TUYỂN 02 NAM/NỮ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN TUYỂN 02 NAM/NỮ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
Số lượng: 02
Lương: Trên 32 triệu
Địa chỉ: Gunma
Trạng thái: Đã tuyển đủ
TUYỂN 02 NAM/NỮ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN TUYỂN 02 NAM/NỮ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
Số lượng: 02
Lương: Trên 32 triệu
Địa chỉ: Shizuoka
Trạng thái: Đã tuyển đủ
TUYỂN 04 NAM XÂY DỰNG TỔNG HỢP TUYỂN 04 NAM XÂY DỰNG TỔNG HỢP
Số lượng: 04
Lương: Trên 36 triệu
Địa chỉ: Kanagawa
Trạng thái: Đã tuyển đủ
1 2 3 4